Zostań klientem PKO

Kredyt "Własny Kąt" hipoteczny

 • atrakcyjne, negocjowane indywidualnie warunki cenowe
 • finansowanie do 90% wartości nieruchomości
 • długi okres kredytowania - aż do 35 lat
 • raz w roku wakacje kredytowe - możliwość
  zawieszenia spłaty jednej raty
 • karencja w spłacie kapitału w okresie realizacji
  inwestycji nawet do 36 miesięcy
 • minimum formalności - nie wymagamy dostarczenia odpisu
  z księgi wieczystej, jeżeli nieruchomość występuje w Centralnej
  Bazie Danych Ksiąg Wieczystych

Weź kredyt

Szczegółowe informacje o Kredycie „Własny Kąt” hipoteczny, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępnę na stronie internetowej www.pkobp.pl oraz w placówkach Banku.